O nas
Kariera
Pomoc
PL
Icon arrow
RestaurantClub Logo
Warszawa
Icon hamburger
Rezerwacja stolikaChef's MenuFestiwaleBlog
Logowanie
Icon search
Regulamin Promocji VISA jesień 2023

Regulamin Promocji VISANiniejszy Regulamin określa warunki korzystania z promocji „Promocja VISA” na platformie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.restaurantweek.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Festiwalu Restaurant Week, Festiwalu Breakfast Week oraz Restauratorów biorących w nim udział.

DEFINICJE

Regulamin Restaurant Week – regulamin Platformy znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations

Regulamin Breakfast Week – regulamin Platformy znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations

Usługodawca – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.

Organizator promocji - Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.

Festiwal - aktualna edycja Festiwalu Restaurant Week oraz Breakfast Week trwająca w dniach 4 października 2023 r. - 12 listopada 2023 r.I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Promocja skierowana jest do pełnoletnich Gości Festiwalu Restaurant Week oraz Festiwalu Breakfast Week, którzy w terminie określonym w niniejszym regulaminie dokonają rezerwacji na bieżącą edycję Festiwalu Restaurant Week lub Breakfast Week.
 2. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie płatności za Rezerwację z użyciem kodu rabatowego udostępnionego do pobrania po zarejestrowaniu w programie Visa Benefits.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Regulamin Restaurant Week, Regulamin Breakfast Week oraz Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone w Regulaminie Restaurant Week oraz Regulaminie Breakfast Week.

   

II . ZASADY ORAZ CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

 1. Aby skorzystać z promocji należy dokonać rezerwacji na Festiwal na Platformie Organizatora promocji z użyciem kodu rabatowego udostępnionego po zarejestrowaniu w programie VisaBenefit. 
 2. W procesie rezerwacji, po wybraniu płatności VISA Gość wyświetla link umożliwiający otrzymanie kodu rabatowego (“Pobierz kod rabatowy”) w wysokości:
  1. 15 PLN na rezerwację podczas Festiwalu Restaurant Week;
  2. 10 PLN na rezerwację podczas Festiwalu Breakfast Week.
 3. Po skorzystaniu z linka, Gość zostanie poproszony o zalogowanie do programu VisaBenefit. Po zalogowaniu  do VisaBenefit Gość otrzymuje kod rabatowy wyświetlony na ekranie. Otrzymany kod należy wpisać w ostatnim kroku rezerwacyjnym po rozwinięciu pola “Kod rabatowy” a następnie go zatwierdzić przyciskiem “Zastosuj”. Zniżka naliczana jest w oknie podsumowania rezerwacji. Zniżka obowiązuje dla całej rezerwacji.
 4. Gościowi nie przysługuje zamiana zniżki na inną ani ekwiwalent pieniężny ani zwrot w przypadku dokonania rezerwacji z pominięciem czynności opisanych w pkt 2 i 3 powyżej (rezerwacja bez użycia kodu rabatowego)
 5. Z zastrzeżeniem pkt 5 i 6 poniżej, promocja obowiązuje dla rezerwacji złożonych od dnia 15.09.2023 roku. 
 6. Promocja obowiązuje dla pierwszych 7.000 (słownie: siedem tysięcy) rezerwacji dokonanych, w ramach Festiwalu Restaurant Week, na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 7. Promocja obowiązuje dla pierwszych 1.050 (słownie: tysiąc pięćdziesiąt) rezerwacji dokonanych, w ramach Festiwalu Breakfast Week, na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 8. Gość może skorzystać z promocji:
  1. jeden raz podczas rezerwacji na Festiwal Restaurant Week oraz 
  2. jeden raz podczas rezerwacji na Festiwal Breakfast Week.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dn. 15.09.2023 r.