Regulamin Promocji wraz z szczegółowymi zasadami realizacji Kodów Promocyjnych uprawniających do 30 dniowego nielimitowanego dostępu do Kolekcji Audioteka.

Regulamin Promocji wraz z szczegółowymi zasadami realizacji Kodów Promocyjnych

uprawniających do 30 dniowego nielimitowanego dostępu do Kolekcji Audioteka.

1. W celu odebrania bezpłatnego 30 dniowego nielimitowanego dostępu do Kolekcji Audioteka Klub

przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego, stanowiącego nagrodę w ramach Promocji

…………………………….. należy:

a)     wejść na Stronę promo.audioteka.com

b)     założyć konto lub zalogować się w serwisie Audioteka

c)     wpisać kod promocyjny w pole „Aktywuj dostęp”

d)    pobrać i zainstalować Aplikację Audioteka w wersji odpowiedniej dla danego urządzenia,

(Aplikacja Audioteka dostępna jest pod adresem internetowym

http://audioteka.com/pl/applications i działa na urządzeniach z systemem Android 5+ i iOS 10 +.

e)    po zainstalowaniu Aplikacji Audioteka zalogować się do niej tymi samymi danymi (adres mailowy

oraz hasło), które zostały podane odpowiednio przy rejestracji konta w Serwisie Audioteka lub

logowaniu się do Serwisu Audioteka w trakcie odbierania bezpłatnego 30 dniowego

nielimitowanego dostępu do Kolekcji Audioteka Klub.

2. Odsłuchiwanie katalogu treści dostępnych przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego uzyskanego

podczas Promocji możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem bezpłatnej Aplikacji Audioteka.

Audiobooków z Kolekcji Promocyjnej nie można pobrać jako odrębnego pliku ze strony internetowej

Audioteki.

3. Bieżąca zawartość katalogu promocyjnego znajduje się pod adresem https://audioteka.pl/go/do-

uslyszenia-w-klubie.html

4. Uzyskane w Promocji Kody Promocyjne można wykorzystać do 31.12.2020. Po upływie tego terminu

Kod Promocyjny zostanie dezaktywowany i nie będzie uprawniał do odebrania bezpłatnego 30

dniowego nielimitowanego dostępu do kolekcji promocyjnej.

5.  Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie

Serwisu Audioteka (dostępny pod adresem http://audioteka.com/pl/terms-of-use).

6.   Serwis Audioteka nie ponosi odpowiedzialności za:

a)  nieprawidłowości w realizacji Kodu Promocyjnego spowodowane podaniem przez użytkownika

Promocji nieprawidłowych lub niepełnych danych;

b)  nieposiadanie odpowiedniego urządzenia spełniającego wymagania do odtwarzania Audiobooka.

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Załączniku do Regulaminu Promocji obowiązują

postanowienia Regulaminu Serwisu Audioteka, dostępnego w Serwisie Audioteka pod adresem

http://audioteka.com/pl/terms-of-use.

 

Warszawa dn. 16.11.2020