Załącznik nr 1 do Regulaminu Restaurant Week 2021. Warunki realizacji voucherów za niewykorzystane rezerwacje z 2020 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Restaurant Week 2021

WARUNKI realizacji voucherów za niewykorzystane rezerwacje z 2020 roku


Niniejszy dokument określa warunki realizacji voucherów przyznanych Gościom za niewykorzystane rezerwacje z 2020 roku (dalej “voucher”)

 1. Vouchery można wykorzystać podczas edycji Restaurant Weeka odbywającej się w dniach 8-26 września 2021 roku (dalej “bieżąca edycja Festiwalu”)
 2. Termin ważności vouchera upływa z dniem 25.09.2021 roku.
 3. Niewykorzystane vouchery nie przechodzą na kolejne Festiwale.
 4. Vouchery są przypisane do konta Gościa, z którego dokonano rezerwacji w 2020 roku.
 5. Realizacja vouchera odbywa się po zalogowaniu na konto Gościa i skorzystaniu z przycisku “Użyj voucher”
 6. Voucher można też wykorzystać do dokonania rezerwacji na innym koncie Gościa. W takim przypadku należy skopiować kod vouchera i wkleić go w podsumowaniu rezerwacji po rozwinięciu pola Kod rabatowy. Wystawca vouchera nie ponosi odpowiedzialności za jego nieuprawnione użycie.
 7. Wykorzystanie vouchera do rezerwacji na mniejszą liczbę osób lub mniejszą kwotę nie uprawnia do otrzymania zwrotu za niewykorzystaną część vouchera.
 8. Voucher można podzielić na maksymalnie dwie części. Niemożliwe jest podzielenie vouchera, który już raz został użyty.
 9. Do jednej rezerwacji można użyć tylko jednego vouchera.
 10. Voucherów nie można łączyć z innymi kodami ani rabatami.
 11. Refundacji w formie vouchera podlegają jedynie rezerwacje z 2020 roku opłacone środkami pieniężnymi. Rezerwacje opłacone darmowymi kodami nie podlegają refundacji. Refundacji nie podlegają również kody rabatowe zastosowane w zamówieniach.
 12. Jeśli chcesz zrezygnować z vouchera i otrzymać zwrot środków, poinformuj nas o tym mailowo: [email protected] nie później niż ostatniego dnia Festiwalu, tj. do dnia 26.09.2021r.  Po tym terminie nie będzie możliwości otrzymania zwrotu.
 13. Jeśli wykorzystasz swój voucher do dokonania rezerwacji, którą następnie anulujesz, nie będziesz mógł otrzymać za niego zwrotu. Anulowanie rezerwacji automatycznie przywraca możliwość ponownego wykorzystania vouchera (tylko w bieżącej edycji Festiwalu).