Regulamin Restaurant Week

Regulamin Restaurant Week  2022

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym restaurantweek.pl oraz www.restaurantweek.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Festiwalu sztuki restauracyjnej Restaurant Week oraz Restauratorów biorących w nim udział.