COVID Informacja do Regulaminu Restaurant Week 2020

W związku z sytuacją epidemiczną zmianie uległ sposób dostarczenia do Usługodawcy oświadczenia woli Gościa, którego przedmiotem jest wypowiedzenie Umowy. 

Dla zachowania skuteczności wypowiedzenia Umowy, której przedmiotem jest realizacja Menu Festiwalowego wystarczy przesłanie oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy drogą mailową na adres [email protected].